Silje Hvarnes

Silje er utdannet veterinær ved Norges Veterinærhøgskole, og i Budapest. Hun har et levende engasjement for tamme, så vel som ville dyr. Hun har jobbet flere år i smådyrpraksis, samt å drive egen dyreklinikk. I Norge har hun også jobbet med merking av elg, gaupe, rein, hjort, ulv og bjørn. Gjennom programserien «Villdyrlegen» på TV 2 fikk seerne være med når hun brukte hele jorda som arbeidsfelt.