Huggormbitt

Huggormbitt

Hoggorm (Vipera berus)

Huggormen kommer frem fra vinterdvalen, nå vårsola begynner å varme. Både hunder og katter kan da være uheldige og bli bitt, om de kommer for nærme en orm.

Huggormbitt kan være giftig for både katter og hunder, og det kan både føre til forgiftninger, infeksjoner, vevskader og senskader på lever og nyrer. Det vil derfor alltid være viktig at veterinær oppsøkes, dersom uhellet er ute.

Symptomer

 • Kraftige hevelse på bittsted, ofte snute eller labber
 • Kan sees to stikkmerker ved siden av hverandre etter huggormens huggtenner
 • Alvorlige forgiftninger, kan sees en eller flere av disse symptomene:
  • Dyret kan bli fjernt
  • Påkjent og rask puls
  • Bleke munnslimhinner
  • Hjertebank
  • Blod i urin
  • Evt kollaps

Kontakt alltid dyrlege ved mistanke om huggormbitt.

Hva kan jeg selv gjøre
Hold hunden i mest mulig ro, bær den om mulig, hvis ikke gå rolig med den. Dette for å hindre at giften spres raskere pga økt blodsirkulasjon.

Ikke forsøk å fjerne giften fra bittsted.

Huggormpiller: dette er kortisonpiller og ikke en motgift. Effekten er omdiskutert og ikke lengre en del av standard behandling.

Viktigste du gjør er å kontakte veterinær og bringe hunden, eller katten inn til dyrlege.

Behandling hos dyrlege
Ut fra symptomer, hundens størrelse og allmenntilstand velges behandling. Det vil i de fleste tilfeller innebære intravenøs behandling, samt antibiotika dersom det er fare for infeksjon i bittsted. Ved alvorlige tilfeller vil det også være behov for en eller flere intravenøse behandlinger med antiserum (motgift).
Hvor lenge dyret trenger behandling, kommer an på hvor raskt den kommer seg etter behandlingen.
Etterbehandling/Oppfølging
Det er viktig å holde pasienten i ro i 1-2 uker etter huggormbittet, dette er den perioden hvor de fleste senskader oppstår. Det er derfor også anbefalt å ta en kontroll blodprøve etter dette, for å sjekke lever og nyre verdier. Dersom disse er normale, er prognosen god. Hvis ikke anbefales videre oppfølging og jevnlige kontroller.