Seniorkontroll

Seniorkontroll

cropped-bilde.pngNår hunden og katten din blir eldre, er det økt sjanse for at sykdom oppstår. Derfor anbefaler vi en utvidet helsesjekk en gang i året. Dette gjøres som oftest sammen med vaksinering.
Seniorsjekk innebærer, som ved en vanlig helsesjekk, at vi går gjennom dyrets helsetilstand, men med ekstra fokus på tenner, eventuelle kuler/svulster, ekstra fokus på muskler og ledd, og vi snakker om hvordan man best kan legge til rette for at dyret får en god alderdom.
I tillegg anbefales det blodprøve. Det er særlig lever- og nyrefunksjonen som kan endres med alderen. Dersom man vurderer å gi dyret medisiner for skjelettrelaterte problemer, er det ekstra viktig å vite hvordan lever og nyrer fungerer. Dette fordi det hovedsakelig er disse organene som deltar i utskillelsen av legemidler.
Dersom man påviser svulster/kuler, anbefales videre undersøkelse av disse. Vi tar først en innledende celleprøve her kun ved hjelp av en liten nål. Så behandler vi denne prøven slik at den kan undersøkes med mikroskopet vårt. I mange tilfeller vil vi da kunne si om det dreier seg om en kreftsvulst eller ikke, og om det da anbefales videre prøvetaking eller fjerning av denne kulen.