Ultralyd

Ultralyd

cropped-bilde.pngUltralyd er en bildediagnostisk undersøkelsesmetode. Man ser på et ”live” bilde av organer. Noen ganger er ultralyd å foretrekke i fremfor røntgen, mens andre ganger er en kombinasjon av disse det som gir best resultat.
Vi kan undersøke organer i bukhule ved klinikken og har man behov for ultralyd av brysthuleorganer samarbeider vi med eksperter på dette feltet.
For å sikre en god kvalitet på undersøkelsene har vi nylig investert i ny ultralydmaskin, samt at vi holder oss løpende oppdatert gjennom kurs. Vi kan også tilby ekspertavlesning av ultralydundersøkelsen eksternt, om det hensiktsmessig.